Zagęszczarki

Opis

W ofercie znajdują się urządzenia do zagęszczania gruntu o masie od 60 do 120 kg. Szeroka rozpiętość ofertowa daje dostęp do wielu typów zagęszczarek – również tych przeznaczonych do pracy w miejscach z utrudnionym dostępem.